ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5085เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบภาค ก ระดับ 1-4

 
แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. 54 ระดับ 1-2 ( ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาวิชาภาษาไทย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกติองที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม

. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           

. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน

. ประพฤติเพื่อ                  

. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด

  1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย

   3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา


. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง

. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก

. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)

. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน

. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม

. พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย

.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7

ทั้งนอกเมือง ในเมืองเนืองมา พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง

6.      
.  3 เสียง                                                              ข.  4  เสียง

. 5 เสียง                                                               ง.  6 เสียง

7.  คำประพันธ์ข้างต้นมีเสียงพยัญชนะกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)


. 6 เสียง                                                               ง.  7 เสียง

8. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น


. ซึ้ง                                                                      ง. นก

9. ข้อใดเป็นคำยืนทุกคำ


. ทำเล ทำนาย ทำเนา                                        ง. ไต่คู้  ไต่ฝุ่น ไต่เพท

10. คำว่า (ทิ้ง ) ในข้อใดเป็นความหมายนัยตรงทุกคำ  


. ผ้าเนื้อทิ้ง ทิ้งทวน ทิ้งธุระ                             ง . ทิ้งเพื่อน ทิ้งขว้าง ทิ้งตา

11. ข้อใดไม่เป็นคำสมาสทุกคำ


. ภาพยนตร์ บุตรทาน วิศวกรรม                     ง. โทรภัย ปิยมาหาราช มยุรฉัตร

12. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ


. ปลาต ขรม พุทรา                                             ง. ปรอด ตรุษ อินทรีย์

13. เสียงคำควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏ ในระบบเสียงภาษาไทย


. อิเควเตอร์                                                         ง. เพนกวิน

14. ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม


. คนที่มีความเครียดมักจะปวดหัวบ่อยๆบางคนปวดหัวข้างเดียวหรือเรียกว่า ไมเกรน

. ถ้าใช้น้ำบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินทรุดและน้ำเค็มหมุน                                        

. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนการทำประโยชน์ต่อสังคม ว้วนเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่อง

15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว


. งูตัวจ้อยเกาะกิ่งไม้ที่ริมรั่ว

. แม่น้ำสายยาวไหลเซาะตลิ่ง                                         

. คุณตานัดหมายรำมวยจีนกับเพื่อนๆทุกวันเสาร์

16. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน


. หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที่

. สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายทันที

. แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว

17. ข้อใดเป็นประโยคความรวม


. หลานสาวตัวน้อยเดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน

. คนไทยแทบทุกคนรู้จักนักชกเหรียญทองคนนั้น

. สมบัติดูหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายมาหลายเดือน

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19

1. ประชากร คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ  2. เราต้องเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพติด 3. คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญกรรมและแพร่โรคเอดส์ 4. คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติมากเท่าไร

18. ข้อความใดมีการละประธานของประโยค


. ตอนที่ 3                                                            ง. ตอนที่ 4

19. ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน


. ตอนที่ 3 และตอนที่ 4                                    ง. ตอนที่ 4 และตอนที่ 1

20. คำในข้อใดมีโครสร้างพยางค์เหมือนคำว่า พรรณนา


. ทรรศนา                                                            ง. ดุษฎี

21. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม


. คนไทยรักสงบแต่ เวลารบเราไม่ขลาด

. ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                              

. ประชานไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน

22. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง

“ หลานชายชอบอ่านหนังสือญี่ปุ่น ”


. คุณนายบ้านนี้ชอบซื้อผลไม้เป็นประจำ

. น้องกำลังตรวจบัญชีรับจ่ายของบริษัท                                      

. เทศบาลตำบลหัวหินเร่งปลูกต้นไม้ต้นใหญ่

23. ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น


. สมปองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพื่อนบ้าน

. สมชายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทของสมทรง              

. คุณพ่อมอบเครื่องอิเล็กโทรแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด

24. ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค


. บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมการเกษตร

. คนทำสวน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน                                        

. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจสอบบัญชี

25. สำนวนไทยคู่ใดมีความหมายเหมือนกัน


. ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่

. ไม่เออออห่อหมก  ไม่อินังขังขอบ                                              

. ไม่ชอบมาพากล  ไม่เป็นโล้เป็นพาย

26. สำนวนในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น


. วัวหายล้อมคอก                                               ง. น้ำซึมบ่อทราย

27. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อถือเรื่องการเวียนไหว้ตายเกิด


. ต้นร้ายปลายดี                                                  ง. บุญมาวาสนาส่ง

28. ข้อใดแปลความหมายผิด


. ฉลองพระเนตร  หมายถึง แว่นตา

. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ                                   

. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

29. ข้อใดเขียนถูกทุกคำ


. จำนง ชมดชม้อย  นิวรณ์                                ง. พัศดี ประณีต กะทัดรัด

30. คำว่า กัน ในข้อใดเป็นคำสรรพนาม


. กันดีหว่าแก

. คนบ้านนี้ชอบตีกัน                                       

. เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป

31. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้งหมด


. ขึ้นประจำเสมาทุกด้าน                                  ง. ประตูเมืองสี่ทิศให้ปิดบาน

32. ประโยคใดวางส่วนขยายผิดที่


. ธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมาฟื้นตัวขึ้นมามากแล้ว

. ปีหน้าเชื่อว่าธุรกิจจะดีกว่าปีนี้มาก                                             

. ผู้ประกอบการรายย่อยต่างเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจจะมีแนวโน้มในปีหน้าเพิ่มขึ้น

33. ข้อใดมีคำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง


. หมายกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร

. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม์                                             

. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ตั้งองคมนตรี

34. ข้อใดใช้โครงสร้างการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น


. ปฏิบัติตามกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

. คนตายและติดคุก ด้วยสนับสนุนยาบ้า                      

. บ้าหวยหวังรวยรัด จะวิบัติไม่รู้ตัว

35. ข้อใดใช้ประโยคกำกวม


. เขานั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน

.เมื่อคืนฝนตกหนักกว่าวันก่อน                                     

. อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง

36. ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่แสดงว่าการฟังไม่เกิดประสิทธิภาพ


. วิสุทธิ์บันทึกแนวคิดที่ได้จากการฟัง

. วิชิต อ่านน้ำเสียงของผู้พูดและตีความได้                                 

. วิรัชขบคิดวิธีแก้ปัญหาของเรื่องที่กำลังฟัง

37. ข้อใดสื่อความหมายไม่ชัดเจน

 


.คุณย่าชอบดูละครโทรทัศน์หลังข่าวภาพค่ำ

.สอนสิริมาหาครูตอนเช้าก่อนเข้าเรียน                                       

.เมื่อวานนี้แม่แวะมาหาตอนกินข้าวเย็น

 

38. ข้อใดใช้ภาษากะทัดรัด


.การอ่านมากและฟังมากนำไปสู่ความเป็นพหูสูต

 


.เพื่อให้ได้ทุกสิ่งสมปองดังปรารถนา ต้องยึดคำขวัญว่าอุปสรรคคือบทเรียนของชีวิต

39. ข้อใดมีลักษณะเป็นการเขียนแบบบรรยาย


.แสนวิปโยคอนิจจาน้ำตาเอ่ย

.ทุกสิ่งล้วนไม่เป็นเหมือนเช่นเคย                                

.ตัวเราเอ่ยแสนอาภัพอับปัญญา

40.ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ


.บ้านวัยทอง ทางเลือกใหม่ของวัยชรา

.อยากเล่นเปียโน โทรหาเรา                                          

.อยากอายุยืนยาว กินข้าวซ้อมมือ

41.ข้อใดผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติขณะกำลังสัมภาษณ์


. มองสมุดจดบันทึกของตนเพื่อดูหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ต่อไป

.หยุดจดบันทึกและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์                                        

.หยุดพูดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอให้ผู้สัมภาษณ์ตอบ

42.ข้อใดใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

             ก
             ข.ขณะนี้น้ำมันเบนซินราคาแพงมาก อีกทั้งแก๊สกำลังขึ้นราคา

.พอถึงสนามหลวง คนขับรถเมล์เหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมำ                               

.ที่ทำงานของฉันกำลังซ่อมลิฟต์ ที่ห้องทำงานก็ต้องซ่อมสวิตซ์ไฟด้วย

43.ข้อใดใช้คำได้ถูกต้องตามหน้าที่


. เขาประณีตในการทำงานฝีมือทุกชนิด

. เธอช่วยสำเนาเอกสารชุดนี้ให้ด้วย                                            

. การสอนของที่นี่เน้นเรื่องพึงพอใจของผู้เรียน

 

44.ข้อใดมีการแสดงเหตุผล

              ก
             ข. ภูมิปัญญาไทย ร่วมใจส่งเสริม


. บุหรี่เป็นยาเสพติด เป็นพิษเป็นภัย

45.ข้อใดเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดของคำสนทนาต่อไปนี้


. ขอบใจจ๊ะ ฉันก็คิดไว้แล้วว่าปีนี้น่าจะได้รางวัลนี้มากกว่านะ

. ขอบใจจ๊ะ ฉันก็ดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้อีก                                              

. ขอบใจจ๊ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้รางวัลอีก

46.คำถามใดที่พิธีกรไม่ควรใช้ในการสัมภาษณ์


. อยากให้คุณช่วยเล่าถึงการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

. เมื่อต้องเผชิญกับอิทธิพลในพื้นที่ คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร                                              

. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของรัฐบาลในการอพยพราษฎรออกพื้นที่ป่า

47. ข้อใดใช้ภาษาเขียนเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน


. ทุกคนอยากให้สุขภาพแข็งแรงและให้หัวใจแข็งแรงด้วย

. ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจมีจำนวนมากขึ้น

. หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุด หัวใจหยุดเมื่อใด ชีวิตก็หยุดเมื่อนั้น

48. ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย


. พนักงานคนใหม่พิมพ์หนังสือตกหายไปหายวรรค

. ระวังกระเป๋าให้ดีๆนะอย่าให้ใครฉกชิงไปได้

. อย่ามาพูดข่มขวัญคนอื่นเลย เธอนะชอบบอกว่าตัวเองดีกว่าเพื่อนๆอยู่เรื่อย

49. ข้อใดใช้เหตุผลในการโน้มน้าวใจ


. ทำบาปเสมอเป็นนิจ สู้ทำบุญสักนิดไม่ได้

. ฐานะไม่สำคัญ ขอแค่ให้มีความขยันเป็นพอ                                            

. แม้นใครรักรักมั่งชังชังชอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา

50. ข้อใดไม่แสดงเหตุผล


. คำเผ็ดร้อนเผาใจยิ่งไฟเสีย ผาให้เพลียชอกช้ำระกำทรวง

. วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าทรุด มวลมนุษย์ยังโทโสและโมหันต์                                         

. มีศรัทธาเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิต มีปัญญานำชีวิตไม่ผิดผัน
เฉลยเก็งแนวข้อสอบภาษาไทย  
1. ค                         2. ค                         3. ก                         4. ง                         5. ก

6. ข                         7. ข                         8. ค                         9. ง                         10. ก

11. ข                       12. ค                       13. ค                       14. ค                       15. ข

16. ง                       17. ค                       18.  ข                      19. ก                       20. ก

21. ง                       22. ข                       23. ง                       24. ค                       25. ข

26. ก                       27. ก                       28. ก                       29. ก                       30. ค

31. ง                       32. ข                       33. ค                       34. ง                       35. ก

36. ข                       37. ค                       38. ค                       39. ก                       40. ข

41. ค                       42. ข                       43. ง                       44. ข                       45. ง

46. ข                       47. ข                       48. ค                       49. ค                       50. ข

ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.com รายละเอียดเพิ่ม แจกแนวข้อสอบ


. เวลาล่วงรีบรุดสุดจะนับ ไว้หนุ่มสาวหายวับไปกับตา                                            
. วันเวลานั้นหายาก มีค่ามากมุ่งใช้ให้ได้ผล                                               
. ผมว่ากรณีนี้ยังมีอะไรเคลือบแคลงอยู่อีกมาก                                           
. หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วสรรพางค์กาย                                       
. ไม่ทราบว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมในการลักลอบตัดไม้มีใครบ้าง                                
. “ดีใจด้วยนะ ปีนี้เธอได้รับรางวัลอีกแล้ว”                                 
. ประหยัดไฟวันละนิด ช่วยเศรษฐกิจได้เป็นล้าน                                     
. ผู้ป่วยโรค อย่าคิดผลักไส                                
. สถาบันได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แล้ว                                        
. เวลาไปเที่ยวป่า ฉันชอบสวมกางเกงยีนและหมวกแก๊ป                                           
.มองบุคคลที่กำลังให้สัมภาษณ์                                     
. สหกรณ์ ประตูสู่ความสำเร็จ                                        
.ฝนฟ้ากระหน่ำพายุช้ำกรรโชก                                    
.ชั้นบรรยากาศทำลายเสียหายเพราะมลพิษจากโลกนี้เอง                                        
.เราควรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกเรานี้                                   
.พรุ่งนี้หัวหน้าจะเรียกประชุมตอนบ่ายๆ
. วิชัยสรุปเนื้อหาได้หลายตอน                                      
. กลิ่นน้ำหอมอบอวลทั่วห้องประชุม                                           
. บุหรี่คร่าชีวิต คิดสักนิดก่อนสูบ                                  
. พระยาเศวตพาหนะ ช้างสำคัญสิ้นแล้ว                    
. ผู้ประกอบการธุรกิจมารวมตัวกัน                                               
. ลงเขื่อนมันลั่นดาลทันที                                ข. เร่งรัดจัดผลภาษา
. พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว                                  
. ทุพภิกขภัย นิมิต สังวร                                   ข. อภิชาต ฉันญาติ เจียระไน
. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า                                        
. กรวดน้ำคว่ำขัน                                               ข.  เด็ดดอกไม่รวมต้น
. ไม้หลักปักเลน                                 ข. กิ้งก่าได้ทอง
. ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว                                      
. บริษัทจัดหางาน ถังใส่น้ำมัน                      
. คุณตาจะแจกตุ๊กตาและขนมเด็ก                                 
. ดำไปเที่ยวตามส่วนสาธารณะต่างๆ                                           
. พอฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที                                           
. ชนนี                                                                  ข. ปรัชญา
. ตอนที่ 1 และตอนที่ 2                                    ข. ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   
. ตอนที่ 1                                                            ข. ตอนที่ 2
. เจ้าหมาน้อยไม่สบายร้องครางทั้งวัน                         
. คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล                  
. รถแล่นมาดีๆก็พลิกคว่ำ                
. ถึงแม้เราจะพิถีพิถันในการล้างจานจนสะอาดเพียงใด ก็อาจมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่
. บรั่นดี                                                                ข. นิวเคลียส
. ปลัด พฤทธิ์ นิทรา                                           ข. ปรอด  กลศ แทรก
. วีรบุรุษ ทุนทรัพย์ นาฎศิลป์                          ข. เอกชน ปาฐกถา วาตภัย
.ทิ้งจดหมาย ทิ้งท้าย ทิ้งไฟ                              ข. ทิ้งทาน ทิ้งกระจาย เททิ้ง
. จงกรม จงอาง  จรณะ                                     ข.  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
. ขึ้น                                                                     ข. คับ
. 4 เสียง                                                               ข.  5 เสียง
คำประพันธ์ข้างต้นมีสระเดี่ยวกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)
. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้