ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4723เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

วิเคราะห์แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ภาค ก ระดับ1-4

 
ภาค ก.ก.พ.(ป.ตรี) แนวข้อสอบเก่าทุกปีจะเป็นแบบนี้คับ ไม่ต่างกันมากเปลี่ยนแค่โจทย์ ให้เราหัดทำให้เข้าใจก็จะสอบได้คำสั่ง    จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1.      1     1     7     9     17     …

              1. 25                           2. 28                            3. 30                              4. 33

ข้อ 2.      11      33     99     297     891     …

              1. 2,673                      2. 2,783                       3. 2,571                         4. 2,626

ข้อ 3.      3     4     5     12     21     38     …

              1. 55                           2. 59                            3. 68                              4. 71

ข้อ 4.      1     3     5     7     10     13    13    17     21     …

              1. 17                           2. 19                            3. 25                              4. 27                                      

ข้อ 5.      1     3     8     21     55     …

              2     5    13    34     89

              1. 124                         2. 134                          3. 144                            4. 144          

                  283                             223                              233                                243

คำสั่ง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ 6.      10     3     7     12     5     7     14     …

              1. 6                             2. 7                              3. 9                                4. 11

ข้อ 7.      ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก.

              อายุเท่าไร

   1. 6 ปี                          2. 8 ปี                          3. 10 ปี                           4. 12 ปี

ข้อ 8.      พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้  พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %

              1. 30%                        2. 25%                         3. 20%                           4. 18%

ข้อ 9.      บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ

              1. 870 ใบ                     2. 900 ใบ                     3. 920 ใบ                       4.960 ใบ

ข้อ 10.    ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%

              1. 40%                        2. 80%                         3. 96%                           4. 125%

ข้อ 11.    ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%

              1. 20%                        2. 36%                         3. 44%                           4. 64%

ข้อ 12.    แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ  คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อact group

              1. 3 ข้อ                        2. 4 ข้อ                         3. 5 ข้อ                           4. 6 ข้อ

ข้อ 13.    แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %

              1. 32%                        2. 33.5%                      3. 35%                           4. 38%

ข้อ 14.    นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้

              1. 94 กม./ชม.               2. 96 กม./ชม.               3. 100 กม./ชม.               4. 108 กม./ชม.

ข้อ 15.    คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ

              1. 30 บ่อ                      2. 32 บ่อ                      3.35 บ่อ                          4. 40 บ่อ

ข้อ 16.    เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว อ.วันนรัตน์

              1. 21 ตัว                      2. 23 ตัว                       3. 24 ตัว                         4. 26 ตัว

ข้อ 17.    กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?

              1. 452                         2. 574                          3. 629                            4. 742

ข้อ 18.    กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?

              1. 20                           2. 22                            3. 24                              4. 26

ข้อ 19.    ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)

              1. 63.5 คะแนน             2. 64 คะแนน                3. 65 คะแนน                  4. 66.5 คะแนน

ข้อ 20.    ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด

              1. 26 ครั้ง                     2. 29 ครั้ง                     3. 30 ครั้ง                       4. 31 ครั้ง

คำสั่ง     พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)


ปี 2540
ปี 2541
ปี 2542

1. ภาคเหนือ
142,111
130,148
154,987

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
198,470
169,401
240,084

3. ภาคกลาง
427,356
401,928
480,757

4. ภาคใต้
126,598
141,026
176,213
ข้อ 21.    โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด

              1. ภาคเหนือ                                                     2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              3. ภาคกลาง                                                     4. ภาคใต้

ข้อ 22.    ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคใต้    คิดเป็นร้อยละเท่าใด

              1. ร้อยละ 27                 2. ร้อยละ 30                 3. ร้อยละ 37                   4. ร้อยละ 45

ข้อ 23.    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์

              1. 20%                        2. 25%                         3. 30%                           4. 35%

ข้อ 24.    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด

              1. ร้อยละ 80                 2. ร้อยละ 150               3. ร้อยละ 240                 4. ร้อยละ 270

ข้อ 25.    จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง อ.วันนรัตน์

              1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน

              2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด

              3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน

              4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540  ยกเว้นภาคใต้

คำสั่ง     พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มาfปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44


ข้อ 26.    ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด

              1. 50.74                      2. 54.42                       3. 60.18                         4. 64.78

ข้อ 27.    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี  กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด  มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5

              1. ปี 2541/42               2. ปี 2542/43               3. ปี 2543/44                  4. ถูกทั้ง 3 ปี

ข้อ 28.    ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด

              1. ร้อยละ 24                 2. ร้อยละ 27                 3. ร้อยละ 30                   4. ร้อยละ 36

ข้อ 29     ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด เเอ๊คกรุ๊ป

              1. ร้อยละ 18                 2. ร้อยละ 22                 3. ร้อยละ 26                   4. ร้อยละ 30

ข้อ 30.    ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

              1. 25,136 ตัน               2. 27,636 ตัน               3. 28,528 ตัน                 4. 29,274 ตัน

คำสั่ง     พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

                        = หมายถึง เท่ากับ                                  ¹ หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ

                        > หมายถึง มากกว่า                                < หมายถึง น้อยกว่า

                        > หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ

                        < หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ

              หลักในการตอบคำถา

                   ตอบ 1.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

                        ตอบ 2.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

                        ตอบ 3.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง

                        ตอบ 4.  ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

              เงื่อนไข    ถ้า     A > B < C = 2N > M

                               และ  E > C < P > S < T    (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อ 31.    ข้อสรุปที่ 1      A   >   M

              ข้อสรุปที่ 2      A   =   E

ข้อ 32.    ข้อสรุปที่ 1      B   =   N

              ข้อสรุปที่ 2      C   >   T

ข้อ 33.    ข้อสรุปที่ 1      3M > 2N

              ข้อสรุปที่ 2      E   <   S

ข้อ 34.    ข้อสรุปที่ 1      P   >   M

              ข้อสรุปที่ 2      C   <   S

ข้อ 35.    ข้อสรุปที่ 1      C   < S

              ข้อสรุปที่ 2      5N > 2T

แก้ไขล่าสุด ป้าเย็นจ้า เมื่อ 21-5-2009 09:09 เงื่อนไข

-          มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน

-          สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ  วัดเบญจมบพิตร   ตลาดน้ำวัดไทร   วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง  และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม   วัดโพธิ์  และวัดสุทัศน์

-          มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน

-          มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง

-          ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร

-          ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์

-          คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม

-          ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง

-          คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี

-          มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อ 36.    ข้อสรุปที่ 1  ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

              ข้อสรุปที่ 2  ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ

ข้อ 37.    ข้อสรุปที่ 1  ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์

              ข้อสรุปที่ 2  ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง

ข้อ 38.    ข้อสรุปที่ 1  นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี

              ข้อสรุปที่ 2  ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

ข้อ 39.    ข้อสรุปที่ 1  คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร

              ข้อสรุปที่ 2  ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด

ข้อ 40.    ข้อสรุปที่ 1  คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์

              ข้อสรุปที่ 2  กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร

คำสั่ง     พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

ข้อ 41.    ขลุ่ย : แตร   ::    ? : ?

              1. พิณ : ไวโอลิน            2. ขิม : กลอง                3. จะเข้ : ระนาด              4. ปี่ : ฆ้อง

ข้อ 42.    ลพบุรี : เมืองละโว้    ::    ? : ?

              1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ                                      2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก  

              3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย                                  4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ

ข้อ 43.    เชียงใหม่ : ลอนดอน    ::    ? : ?

              1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค        2. เกียวโต : ปารีส           3. มะนิลา : เจนีวา            4. เจนีวา : ซิดนีย์

ข้อ 44.    ถุงพลาสติก : ใบตอง    ::    ? : ?

              1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ     2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า     3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด    4. เกวียน : รถยนต์

ข้อ 45.    รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง    ::      ? : ?

              1. ปักษ์ : เดือน              2. ศอก : วา                   3. คืบ : เมตร                   4. เดือน : ปี


คำสั่ง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ 46.    คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น  www.actcorner.com

              1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์                           2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี

              3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี                      4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน

ข้อ 47.    ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น

              1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส                                      2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส

              3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม                                       4. รูปนี้เป็นทรงกลม

ข้อ 48.    ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
              1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน                                     2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน

              3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์                                   4. สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 49.    ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัดสรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล

              ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

              1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

              2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล

              3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ

              4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ

ข้อ 50.    การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความสามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักงานทุกๆ คน

              ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

              1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ

              2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ

              3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ

              4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ
คำสั่ง     พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์

ข้อ 51.    น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
              1. เสบียง                      2. ผลิตผล                    3. อาหารเสริม                  4. ผลพลอยได้

ข้อ 52.    ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..

              1. หลักการ                    2. คุณภาพ                    3. มาตรฐาน                    4. ประสิทธิภาพ

ข้อ 53.    เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพัฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้

              1. คุณภาพ   เพราะ        2. ศักยภาพ    แต่           3. สมรรถภาพ    ทว่า        4. ประสิทธิภาพ    ดังนั้น

ข้อ 54.    ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม  เช่น รอยมุมสบง   จีวร   กรอบรูป   กรอบหน้าต่าง เป็นต้น

              1. เชื่อม                        2. ประชิด                      3. ประกบ                        4. ต่อเนื่อง

ข้อ 55.    ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญและกำหนดมาตรการ        ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

              1. รักษา   ศึกษา            2. ดูแล   ปรับปรุง           3. อนุรักษ์    พัฒนา          4. ควบคุม   ส่งเสริม

ข้อ 56.    การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิต

              1. โดยทั่วถึง                  2. โดยสม่ำเสมอ            3. โดยเกี่ยวข้อง                4. โดยกว้างขวาง

ข้อ 57.    ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีตลอดมา

              1. ผูกพัน   ดำรง            2. เกี่ยวข้อง   ของ          3. สัมพันธ์   ดำเนิน          4. เกี่ยวพัน   พัฒนา

ข้อ 58.    สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์

              1. ผัด    ผลัด                2. ผลัด    ผัด                3. ผัด    ผัด                     4. ผลัด    ผลัด

ข้อ 59.    มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเดินรถ…………..

              1. ขัดขวาง   ติดขัด        2. กีดขวาง   ขัดข้อง       3. ขัดขวาง   ขัดข้อง         4. กีดขวาง   ติดขัด

ข้อ 60.    การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

              1. ถึง   ก็                       2. หาก   จึง                   3. แม้    แต่ก็                   4. แม้ว่า   แต่ก็ไม่

คำสั่ง     พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 61.    1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
              2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก

              3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล

              4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข

ข้อ 62.    1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย

              2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่

              3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม

              4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน

ข้อ 63.    1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

              2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็นความสำคัญกับประชาชน

              3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม

              4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา

ข้อ 64.    1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ

              2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให้เข้มงวด

              3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว

              4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง

ข้อ 65.    1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง

              2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ

              3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว

              4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน

ข้อ 66.    1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส

              2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ

              3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน

              4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

ข้อ 67.    1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ

              2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

              3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร

              4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากข้อ 68.    1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ

              2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย

              3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

              4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี

ข้อ 69.    1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น

              2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล

              3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์

              4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก

ข้อ 70.    1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ

              2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ

              3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม

              4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

คำสั่ง     ในแต่ละข้อให้พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร  ก,  ข  หรือ  ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้

              ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

              ตอบ 2. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

              ตอบ 3. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

              ตอบ 4. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ข้อ 71.    กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทาง                                                                                            

                        ก                                                                              ข

              การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

                                                                                             ค

ข้อ 72.    ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่  จังหวัด-

                                              ก                                                                                       ข

              เชียงราย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่  เบี้ยวเขียว  ชมพู  อีดอ เป็นต้น

                                                        ค

ข้อ 73.    รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการธนาคารอิสลามให้สามารถทำ

                                                                          ก

              ธุรกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับการธนาคารระหว่าง

                                                                  ข                                         ค

              ประเทศด้วย

ข้อ 74.    เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12 ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกับกลุ่มประเทศ

                                                                                           ก

              สมาคมการค้าเสรียุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าเพียงตลาดเดียว

                                                            ข

              เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

                           ค

ข้อ 75.    การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งปัจจัยภายนอกในกลุ่มประชากร

                                                                                               ก

              ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี

                                                         ข

              ผลโดยตรงกับขนาดของประชากร

                      ค

คำสั่ง     พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้

ข้อ 76.    ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด

2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า

3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย

4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า

ข้อ 77.    ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

              1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ              

              2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ

              3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ            

              4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน

ข้อ 78.    ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

              1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม                        2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด

              3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน              4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ข้อ 79.    ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

              1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท

              2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

              3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

              4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
ข้อ 80.    ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4  สถาบันติว เเอ๊คกรุ๊ป

              1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง

              2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย

              3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน

              4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม

สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)ระดับ 2-3-4

เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม

ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............

(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)

ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท

ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท

ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) ระดับ 2-3-4 VCD ชุดละ 1,550 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sobtid.com รายละเอียดเพิ่ม แจกแนวข้อสอบ


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้