ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 8787เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กพ.(ภาค ก) ปี2554

 
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กพ.(ภาค ก) 2554
ข้อ 1-5 พิจารณาเลือกคำที่เข้าพวกกับกลุ่มที่กำหนดให้
1.  ฟุต เมตร หลา ........................
            1)   วา                                 2)    กรัม                           3)    ลิตร                           4)   กิโลกรัม

            ตอบ   1         ฟุต   เมตร   หลา  และวา  เป็นมาตรการวัด  แต่ กรัม  ลิตร  กิโลกรัมเป็นมาตราการชั่งตวง

2.   น้อยหน่า  แตงโม  มะละกอ ....................

            1)    มะพร้าว                      2)   ขนุน                           3)   เงาะ                             4)   สับปะรด

            ตอบ   2        ขนุนเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน น้อยหน่า  แตงโม  มะละกอ  เนื่องจากใช้เกณฑ์ผลไม้ที่มีเมล็ดภายในมากกว่า 1

3.  พริก  กระเทียม  หัวหอม............................

             1)   ผักกาดขาว                  2)   แตงกวา                       3)  มะเขือเทศ                    4)   ตะไคร้

            ตอบ   4      พริก  กระเทียม   หัวหอม   ตะไคร้    เป็นพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ

4.    ฆ้อง  กลอง  ขิม .........................

            1)  ฉิ่ง                                 2)  กรับ                              3)  ระนาด                            4)  ฉาบ

            ตอบ   3       ฆ้อง  กลอง  ขิม   ระนาด  เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้ไม้ตี  1), 2) และ 4)  เล่นโดยใช้ตัวเครื่องดนตรีตีกันเอง

5.  โต๊ะ  เตียง  เก้าอี้............................

            1)  ตู้                                     2)  ตั่ง                                  3)    กล่อง                         4)  ลิ้นชัก

ข้อ 6-10  พิจารณาเลือกคำที่ไม่เข้าพวกกับคำอื่นๆ
 6.         1)      กอล์ฟ                                                                                            2)  วิ่ง                                

                3)     ปิงปอง                                                                                        4)   กระโดดสูง

ตอบ   3                กอล์ฟ  วิ่ง  และกระโดดสูง  เป็นกีฬาที่เล่นได้คนเดียว  ซึ่งตรงกันข้ามกับปิงปองที่ต้องเล่น                2 คนขึ้นไป  

7.          1)   ฉันเพล                                                                                          2)   กิน                     

             3)   รับประทาน                                                                                  4)  ดื่ม

ตอบ   4           ฉันเพล  กิน  รักประทาน  มีความหมายเหมือนกัน  คือ  กิน

8.          1)    พู่กัน                                                                                              2)   ปากกา                          

               3)   ดินสอ                                                                                            4)   ชอล์ก

ตอบ   1          พู่กันต้องใช้ร่วมกับสีจึงจะใช้ได้  แต่ปากกา  ดินสอ  และชอล์ก  สามารถใช้ได้เลย9.           1)   ต้มยำ                                                                                              2)    ขนมจีน            

              3)   ขนมตาล                                                                                       4)     ปลาทอด

ตอบ   3         ขนมตาลเป็นอาหารหวาน  ต้มยำ   ขนมจีน  และปลาทอดเป็นอาหารคาว

10.          1)   ดิน                                                                                               2)    อิฐ

                3)   กรวด                                                                                           4)     ทราย

ตอบ   2        ดิน  กรวด  ทราย   เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  อิฐเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


ตอนที่  3  ความสามารถด้านภาษา
ข้อ 56  -  60  จงหาคำที่ตรงข้ามกับคำที่กำหนดให้
56.   มะม่วงต้นนี้ดกทั้งปี

                1)  ใหญ่                           2)   มาก                            3)  น้อย                             4)    เล็ก

                ตอบ 3    ดก  มีความหมายว่า  มาก  ดังนั้นจึงตรงข้ามกับน้อย

57.      บวรกับปัญญามักมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เสมอ

                 1)  รักใคร่                   2)  สนิทสนม                    3)  ทะเลาะวิวาท                 4)   สามัคคี

                ตอบ  2  บาดหมาง  มีความหมายว่า  โกรธเคืองกัน หมางใจกัน  ผิดใดกัน   จึงมีความหมายตรง

กับ  สนิทสนม  ซึ่งมีความหมาย ว่า เข้ากันพอดี  ชอบพอ  คุ้นเคยกันดี 

58.  งานนิทรรศการวันนี้ผู้คนแอดอัดมาก 

                1)  บางตา                   2)    ชุลมุน                            3)  วุ่นวาย                         4)  หนาแน่น

                ตอบ  1  แอดอัด มีความหมายว่า มาก  หนาแน่น  ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า  บางตา

59.  หลวงพ่อจำวัดอยู่ในกุฎิ 

                1)   อาบน้ำ                    2)  นอนหลับ                     3)   ตื่น                            4)  สวดมนต์

                ตอบ  3    จำวัด  มีความหมายว่า  นอนหลับ  คำที่ตรงข้ามคือ  ตื่น
60.  สุนัขสีดำตัวนั้นเป็นสุนัขจรจัด

                1)   มีคนเลี้ยง                2)  มีเจ้าของ                    3)  มีปลอกคอ                  4)  มีคนดูแล

                ตอบ  2  จรจัด  มีความหมายว่า  ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลาง  คำที่ตรงข้ามคือ   มีเจ้าของ

 

ข้อ  61 – 65 จงหาคำตอบที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่กำหนดให้

61.  ยโส

                1)   เกเร                           2)   นักเลง                              3)   เกะกะ                    4)   อวดดี

                ตอบ  4    ยโส  มีความหมายว่า  เย่อหยิ่ง   อวดดี

62.   กันดาร

                1)   อดอยาก               2)   แห้งแล้ง                          3)  ยากจน                             4)    ขาดแคลน

                ตอบ  2   กันดาร  มีความหมายว่า   อัตคัด   ฝืดเคือง  ลำบาก   แห้งแล้ง

63.  คุณแม่อุ่นแกงจืดให้น้อง 

                1)   ซึด                         2)   เย็น                       3)  ร้อน                           4)    เดือด

                ตอบ  3   อุ่น  คือ  การทำให้ร้อนขึ้น

64.   ผู้หญิงคนนั้นร่วงโรยไปมาก 

                1)  เสื่อม                    2)   ท้อแท้                     3)  เศร้าโศก                   4)  ทรุดโทรม

                ตอบ  1  ร่วงโรย  มีความหมายว่า  เสื่อมไป  สิ้นไป  สิ้นไป  เชียวไป

65.  เสื้อของเด็กที่ยืนอยู่ริมฟุตบอลดูคร่ำคร่าเหลือเกิน 

                1)   เก่า                           2)  มอซอ                             3)  ทรุดโทรม                            4)  รุ่งริ่ง

                ตอบ  3   คร่ำคร่า   มีความหมายว่า   เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม

ข้อ  66 – 75  พิจารณาหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำที่กำหนดให้

66.  เดิน

                1)  ไม้เท้า                      2)   เท้า                        3)   รองเท้า                     4)   ถนน

                ตอบ  2   สิ่งที่คู่กับการเดิน   คือ  เท้า  เพราะเราต้องใช้เท้าในการเดิน

67.    ศพ

                1)  วัด                              2)  สุสาน                       3)  ป่าช้า                          4)  สัปเหร่อ

                ตอบ  4   สัปเหร่อ  คือ  ผู้ที่ทำหน้าที่เผาหรือฝังศพ  จึงเกี่ยวข้องกับศพมากที่สุด

68.    ฝัน

                1)   หลับ                           2)  นอน                              3)  ตื่น                         4)  กลางคืน

                ตอบ  1   คนเราจะฝันได้เมื่อนอนหลับ

69.  ทอด

                1)  ไฟ                               2)  เตา                                  3)  กระทะ                    4)   น้ำมัน

                ตอบ  4  ทุกครั้งที่ประกอบอาหารโดยวิธีทอดจะต้องใช้น้ำมัน

70.  จักษุแพทย์

                1)  ฟัน                               2)   ตา                                3)  แว่นตา                          4)  หมอ

                ตอบ  2  จักษุแพทย์  คือ  หมอรักษาตา  ทันตแพทย์  คือ  หมอรักษาฟัน

71.  รัฐธรรมนูญ

                1)   กฎหมาย                        2)  ศาล                                3)   ชาติไทย                     4)   อัยการ

                ตอบ  1  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ

72.  ชุมทาง

                1)   โทรเลข                         2)   รถยนต์                                         3)  รถไฟ                      4)  เรือ

                ตอบ  3  ชุมทาง  หมายถึง  สถานีร่วมทางแยก  ใช้เฉพาะกับรถไฟ

73.  ครู

                1)  โรงเรียน                        2)   หนังสือ                                  3)   ไม้เรียว                         4)  นักเรียน

                ตอบ  4  ครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือและให้ความรู้แก่นักเรียน

74.  กำไร

                1)  เงินลงทุน                      2)    สินค้า                               3)   ค้าขาย                         4)  ตลาด

                ตอบ 3  กำไร  คือ เงินที่ได้มาจากการทำการค้า  โดยหักส่วนของต้นทุนออกแล้ว75.  แม่เลี้ยง

                1)   พี่ชาย                                2)     ลุง                             3)  พี่สะใภ้                                4)   พ่อ

                ตอบ  4   แม่เลี้ยง  คือ  ผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่ของเรา  ซึ่งแต่งงานกับพ่อเราข้อ  76 -  77  พิจารณาเลือกข้อความที่ไม่เข้าพวก

76.          1)    กระโดดข้ามก็ได้                                                                      2)  มุดไปสิ

                3)     คลานไปดีกว่า                                                                         4)  ลอดไปเถอะ

                ตอบ 1  กระโดดข้าม   เป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  2)  3)  และ  4)   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลอดก้มต่ำ

77.          1)   กินอยู่พูวาย                                                                                2)   กินจุบจิบ

                3)   กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง                                                4)   กินล้างกินผลาญ

                ตอบ  3  กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง  เป็นสำนวนความหมายว่า   รู้ดีอยู่แล้วแต่แสดง        ทำเป็นไม่รู้

                                    1)   กินอยู่พูวาย   มีความหมายว่า   กินอย่างอิ่มหนำสำราญ

                                    2)  กินจุบจิบ   มีความหมายว่า  กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กทีละน้อย

                                    4)  กินล้างกินผลาญ  มีความหมายว่า  กินทิ้งกินขว้าง


ปรับปรุงให้ทันสมัยล่าสุด54!!!
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร
สำหรับบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีทั้งสายอำนวยการ สายปราบปราม
สำหรับสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.)
เป็นการรวบรวมข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ วิเคราะห์ข้อสอบ ดักเก็ง เจาะประเด็นเนื้อหา ข้อสอบเพิ่มเติม
ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณ............
(คุณมีข้อมูลมากกว่าคนอื่น โอกาสคุณจะมากกว่าแน่นอน คุณคือผู้ชนะ!!!)
ส่งทางe-mail เป็นไฟล์เอกสาร นำไปปริ้นอ่านได้เลย พิเศษสุด 399 บาท
ชุดตำรวจ VCD สายอำนวยการ สายปราบปราม ส่งทางไปรษณีย์ ชุด2,500บาท
ชุดสอบภาค ก (สำนักงาน ก.พ.) VCD ชุดละ 1,550 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 549-2-06392-6 กสิกร chatchai
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666  tan2551@hotmail.com http://www.sorbtid.com/
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ตอบกลับโพสของ (chatchai1)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้