ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4511เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชน ปี54

 
1.การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ หมายความว่า?
-โครงการที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน
2.การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่า?
-เป็นการเน้นการพัฒนาแบบมีแบบแผน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
3.การพัฒนาชุมชน คือ?
- การสร้างชุมชนให้เจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของประชาชน และความช่วยเหลือของรัฐร่วมกัน
4. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนคือ
-เชื่อว่าคนมีความสามารถและความต้องการปรับปรุงตนเอง
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองหากเขามีโอกาส
-เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองด้วยตัวเขาเอง หากมีการเรียนรู้
5.ข้อใดมิใช่การจัดการชุมชนที่ดี
-ความคิดที่แตกต่าง
6. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชน?
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นคนยากจน การพัฒนาชุมชนเน้นพัฒนาคนในชุมชน
7. ความแตกต่างของการมุ่งเน้นพัฒนาระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชนคือ
-การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน
8.มาตรฐานคุณภาพฃีวิตชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพราะ
-ชาวบ้านใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่คอยยึดถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการพัฒนาหรือไม่
9.การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั้งหมดหมายถึง
-วิวัฒนาการ
10.การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเห็นผลทันตาหรือเห็นผลระยะสั้น มักเเปลี่ยนไปจากเดิมมาก หรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง คือ
-การปฏิวัติ
11.  การพัฒนาชุมชน หมายถึง
-การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. คำว่า ชุมชน ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง
-ท้องถิ่น
13.เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฏี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
-ขบวนการ
14. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึง?
-พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ
15. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน?
-อัตตาหิ อัตโน นาโถ
16. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะ ที่เป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง
-การศึกษานอกระบบโรงเรียน
17. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
18. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของชุมชนแออัดคือ
-ยาเสพติด
19. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
-มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
20.การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด
-จำนวนและประเภทประชากร
สนใจสั่งซื้อมาที่ tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ ขอนแก่น ชื่อบัญชี  chatchai 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 087-3740666
การแข่งขันที่สูง1:333 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเหนือกว่าคู่แข่งผมมั่นใจในข้อมูลชุดนี้ที่จะทำให้คุณชนะ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้