ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3454เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ด่วน! อาชีวะประกาศสอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย" 50อัตรา

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.54 น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีรอการบรรจุ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วยผู้ที่สอบขึ้นบัญชีให้เป็นครูผู้ช่วยมาตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.- ก.พ. ที่ผ่านมาได้มีการบรรจุครูผู้ช่วยไปจำนวนมากแล้วนั้น ในเดือน พ.ค.นี้ ทาง สอศ.จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีอัตราบรรจุจำนวน 320 อัตราที่จะจัดสรรไปยังสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ โดยขณะนี้มีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีเหลือที่ยังไม่ได้บรรจุจำนวน 1,363 คน จึงคาดว่าจะบรรจุคนกลุ่มนี้ตามสาขาและวิชา ทั้งนี้ยอมรับว่าบางสาขาวิชาไม่สามารถเรียกบรรจุได้เพราะเรียกบรรจุไปหมดแล้ว

ด้านนายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการผลิตครูพันธุ์ใหม่มีมติให้ดำเนินการหลักสูตรครูระดับปริญญาตรี 5ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูหรือ4+1แทนไปก่อน โดยจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติให้บางมหาวิทยาลัยเปิดสอนป.บัณฑิตได้ในบางมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดเสนอชื่อเพื่อขอเปิด ป.บัณฑิตมาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากมหาวิทยาลัยที่จะขอเปิดมีวัตถุประสงค์การเปิดที่ชัดเจน รวมทั้งมีรายชื่อ และมีจำนวนนักศึกษาที่จะเรียน ทั้งนี้หลังจากที่คุรุสภามีมติไม่รับรองหลักสูตรป.บัณฑิตมาตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.53 ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ขอเปิด และคุรุสภาได้อนุมัติไปเพียง 17 แห่งเท่านั้น เช่น กรณีการผลิตครูเพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ส่วนมหาวิทยาลัยที่จะเสนอมาเพื่อเชิงพาณิชย์เช่นเดิมนั้นคุรุสภาไม่อนุมัติให้อยู่แล้วที่มา - สยามรัฐออนไลน์
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58512

คู่มือเตรียมสอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา ปี 54‏

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ )

สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด

. 5 พฤษภาคม พ.. 2554

. 5 พฤษภาคม พ.. 2555

. 5 ธันวาคม พ.. 2555

. 5 ธันวาคม พ.. 2554

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด

จำนวนกี่คน 

. 200 คน

. 242 คน

. 250 คน

. 270 คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) .. 2549 มี

จำนวนกี่คน 

. 25 คน

. 35 คน

. 100 คน

. 200 คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

. หลักนิติธรรม 

. หลักธรรมรัฐ 

. หลักคุณธรรม 

. หลักการปกครองประเทศ 

5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามข้อความนี้ตรงกับข้อใด

. พระบรมราชโองการ

. พระบรมราโชวาท
             
. พระราชดำรัส
            
. พระราชดำริ 

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

. ประธานศาลปกครองสูงสุด

. ประธานศาลยุติธรรม

. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

. ประธานศาลฎีกา

7. เชื้ออี-โคไล ตรวจพบครั้งแรกที่ประเทศใด

. สเปน

. อังกฤษ

. เยอรมัน

. ฝรั่งเศษ

8.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
               .   น.ป.ก.
               .   นปช.
               .   พ.ธ.ม.
                ง.    ครม. 

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

. คปค.

. สนช.

. คมช.

. คตส.

10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด

. คปค.

. คมช.

. สนช.

. ปปช.

12. การเลือกตั้ง สส. ที่เกิดขึ้น ในปี พศ. 2554 ตรงกับวันที่เท่าใด

. 3 มิถุนายน 2554

. 7 มิถุนายน 2554

. 7 กรกฎาคม 2554

. 3 กรกฎาคม 2554

13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              นายประพันธ์ นัยโกวิท         นายนาม ยิ้มแย้ม
              นางสดศรี สัตยธรรม            นายอภิชาต สุขัคคานนท์

14.  หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
              สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ    หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
              ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

15. มืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
             กรุงตริโปลี         กรุงแบกแดด
              เมืองเนวปูลี      กรุงตริโปเลีย

16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
           
. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
           
. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
           
. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            
. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

. การประหยัดพลังงาน

. การป้องกันอุบัติเหตุ

. การมีระเบียบวินัย

. การออกกำลังกาย

18. GDP หมายถึงข้อใด

. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

. เงินเฟ้อ

. เงินฝืด

. เงินตึง

. อุปสงค์ อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี

. APEC

. GMO

. GATT

. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่
            
. 19
            
. 20
           
. 21
           
. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน
          
. การศึกษาเพื่อชีวิต
          
. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
          
. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
          
. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

. แนวคิด

. ทฤษฎี

. ปรัชญา

. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

. NT

. A-NET

. O-NET

. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้

. กระทรวงแรงงาน

. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว

. กระทรวงสาธารณสุข

. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

. อินเดีย

. จีน

. เวียดนาม

. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

. 6 เดือน

. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

. 1 ปี

. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

. MTV

. QTV

. EDTV

. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

. ร้อยละ 5

. ร้อยละ 10

. ร้อยละ 15

. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

. ยะลา-ปัตตานี- สตูล

. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา

. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา
1.  ข้อสอบความรอบรู้ 
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหทายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอาชีวศึกษา 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
084-4283086

 

 

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้