ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5796เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบภาษาไทย

 
แนวข้อสอบภาษาไทย
จำนวนข้อทั้งหมด : 25
คำถามข้อที่ 1.โอชาถูกแปลงสูตรพบใช้ข้าว 35% ผสมข้าวอื่น 65% “โอชา” หมายถึงข้อใด
1.รสอร่อย
2.ชื่อสูตรอาหาร
3.ผงชูรส
4.ข้าวผสม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความจะพบคำว่า โอชา
ซึ่งถูกดัดแปลงสูตรจากสูตรเดิม
คงมีสัดส่วนผสมต่างจากที่กล่าวมานี้ ดังนั้น โอชา
จึงเป็นชื่อข้าวผสมที่มีสูตรข้าวพันธ์พิเศษ 35%
ข้าวทั่วไป 65% และไม่ได้กล่าวถึงข้าวผสมสูตรอื่น
คำถามข้อที่ 2.“โลกเราทุกวันนี้ยังคงเผชิญปัญหาอดอยากข้าวยากหมากแพง” ตรงกับข้อใด
1.ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น
2.การผลิตอาหารน้อยลง
3.การผลิตอาหารยังไม่เพียงพอ
4.ทั่วโลกไม่วางแผนครอบครัว
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความว่าโลกอยู่ในภาวะคนในหลายประเทศอดอยาก “ข้าวยากหมากแพง เป็นสำนวนโวหาร หมายถึง
ภาวะขาดแคลน อาหาร , เกิดทุพภิกขภัย แสดงว่ามีประชากรโลกบางส่วน อดอยากไม่มีจะกินมีอาหารกินไม่เพียงพอ
และเข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ของสิ่งใดเมื่อมีปริมาณมากราคาของนั้น ก็จะถูกลงแต่ถ้าของสิ่งนั้นมีปริมาณน้อย
ของนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้น” ความหมายนี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเสมอ
ดังนั้นการผลิตอาหารออกมาไม่เพียงพอ คือมีน้อยอาหารนั้นก็มีราคาแพงขึ้น หาซื้อยากจึงเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ดังกล่าว
คำถามข้อที่ 3.“ผบ.ตร. คนใหม่เต้นตำรวจอู้งาน” หมายถึงข้อใด
1.ตำรวจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
2.ตำรวจปฏิบัติงานล่าช้า
3.ตำรวจทำให้ผู้บังคับบัญชาขัดใจ
4.ตำรวจปฏิบัติงานตามหน้าที่
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
เมื่อพิจารณาจากข้อความที่ยกมา
ผบ.ตร.คนใหม่ยังไม่รู้งานดี กำลังเรียนรู้งานตำรวจ
จึงทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยฉวยโอกาสอู้งาน
คือทำงานแบบไม่เต็มที่ ทำงานแบบเฉื่อยชา ลางานบ่อย
กลับก่อนเวลา
สอบสวนคดีเรื่องราวล่าช้า(ถ่วงคดีไว้) เป็นต้น
ซึ่งพฤติกรรมของตำรวจผู้น้อยที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ผบ.ตร. โดยทางอ้อม ดังนั้น ผบ.ตร.จึงเต้น คือ
แสดงอาการไม่พอใจในพฤติกรรมของตำรวจชั้นผู้น้อยบางคนที่มีพฤติกรรมอู้งาน
คำถามข้อที่ 4.
“นักธุรกิจหนุ่มหัวใส
ตั้งศูนย์สินค้าลอยฟ้าระดับโลกในไทย”
คำที่ขีดเส้นใต้หมายความถึงข้อใด
1.หนุ่มศีรษะล้าน
2.หนุ่มโกนศีรษะ
3.หนุ่มสวมหมวกกันน็อก
4.หนุ่มสติปัญญาดี
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความที่ว่า “นักธุรกิจหนุ่มหัวใส”
ตั้งศูนย์สินค้าลอยฟ้าระดับโลกในไทย คำว่า หัวใส
เป็นสำนวนโวหารไทย แปลว่า เป็นคนหัวดีมีสติปัญญาดี
และเฉลียวฉลาดจึงคิดตั้งศูนย์การค้าลอยฟ้าขึ้นมาในประเทศไทย
แสดงว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่และอยู่บนตึกที่สูง
ใช้พื้นที่
ที่ดินน้อยเพราะสร้างแบบอาคารทาวน์เวอร์ที่มีจำนวนชั้น
70-80-90 ชั้นอย่างน้อย
แสดงให้เห็นว่าผู้ที่วางแผนการสร้างศูนย์การค้าลอยฟ้า
ดังกล่าว มีทักษะสูง
พร้อมกับมีเครดิตในวงการค้าอีกด้วย
จึงทำให้เขาหาทุนจากแหล่งเงินมาสร้างให้มีชื่อดังระดับโลกได้
คำถามข้อที่ 5.
คำว่า “โชติช่วงชัชวาล”
ที่มักจะได้ยินและเห็นผ่านสื่อมวลชนบ่อยๆ
ในปัจจุบันหมายถึงข้อใด
1.น้ำมัน
2.แก๊สธรรมชาติ
3.การจุดหลอดไฟประหยัดทั่วหน้า
4.แก๊สธรรมชาติและน้ำมัน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
พิจารณาจากข้อความคำที่ว่า“โชติช่วงชัชวาล”
คำกล่าวนี้หมายความถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศทุกๆ
ด้านไม่เกี่ยวกับแสงสว่าง
ทั้งนี้เนื่องมาจากการสำรวจบ่อน้ำมันและแหล่งพลังงานจากแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย
ก็พบบ่อแก๊สธรรมชาติมีมาก
และได้ขุดสูบเอาขึ้นมาใช้เป็นพลังงานในรูปเชื้อเพลิงมาเป็นเวลาร่วม
30 ปี มาแล้ว
นำมาใช้เกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์และแก๊สหุงต้ม
และปั่นเครื่องจักรกลให้เกิดไฟฟ้า เป็นต้น
ในเวลาเดียวกันก็สำรวจขุดพบบ่อแก๊สธรรมชาติบนบกหลายแห่ง
รวมทั้งบ่อน้ำมันที่ตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ก็สูบน้ำมันมากลั่นใช้กันแล้ว จึงเข้าเกณฑ์ที่ว่า
เชื้อเพลิงดังกล่าวทำให้ติดไฟลุกโชติช่วงชัชวาลนั่นเอง
คำถามข้อที่ 6.
“ครับ” ท่าน!
ในประเทศไทยเรานี้อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ
ข้อความนี้แสดงถึงน้ำเสียงของผู้พูดเช่นไร
1.ยอมรับ
2.ดูแคลน
3.ตำหนิ
4.ไม่พอใจ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
พิจารณาถึงคำกล่าวที่ว่า “อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ” ในประเทศไทยนี้
มักจะมีคนพูดทำนองนี้อยู่เป็นประจำ
สำหรับคนที่พูดเช่นนี้
มักจะเป็นคนยอมรับได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
จะดีหรือไม่ดีก็รับได้
แต่ทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางเสียหายแก่ตนเองและครอบครัว
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ทุกคนจะต้องยอมรับสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้น
คำถามข้อที่ 7.
“เกิดเป็นคนต้องทนลำบาก
ให้ตั้งหน้าตั้งตาพากเพียรทำงานไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือ”
ถ้าจะกล่าวโอยอุปมาว่าอย่างไร
1.หว่านพืชหวังผล
2.นุ่งเจียมห่มเจียม
3.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
4.อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
พิจารณาจากคำสำนวนโวหาร
หรือคำพังเพยของแต่ละข้อได้ดังนี้
1. หว่านพืชหวังผล
เป็นคำกริยาหมายความถึงให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่น
เพื่อหวังผลตอบแทน
2. นุ่งเจียมห่มเจียม เป็นคำกริยา หมายความถึง
ให้เป็นคนประหยัด
3. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เป็นคำกริยา หมายความถึง
เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จ
4. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นคำกริยา หมายความถึง
อดใจไว้ก่อน เพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้า
คือไม่เอาความสบายในเบื้องต้น
โดยทนลำบากก่อนค่อยหาความสบายในภายหลังจะดีกว่า
คำถามข้อที่ 8.
จงพิจารณาถ้อยคำสำนวนโวหารที่ปรากฏอยู่ในแต่ละข้อ
และให้หาความหมายที่ถูกต้องของถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้
หัวหน้างานที่ปรึกษากันว่า
จะปล่อยให้ลูกน้องทำตามใจชอบไม่ได้หรอก
เราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม เสียก่อน
เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด
1.ให้หาน้ำมาดับไฟก่อนจะลุกไหม้ต่อไป
2.ตัดต้นเหตุก่อนที่จะปล่อยให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
3.ตันต้นเหตุทันทีที่เกิดเรืองลุกลามอยู่
4.ห้ามปรามลูกน้องไม่ให้ทำสิ่งชั่วร้าย
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
พิจารณาจากคำอธิบาย คำสำนวน โวหารคำพังเพย
และสุภาษิตจากหนังสือสุภาษิต สำนวนโวหารฯ
ฉบับราชบัณฑิตยสถานแก้ไขเพิ่มเติมปี 2545
ได้ดังนี้
“ตัดไฟแต่ต้นลม” เป็นคำกริยาหมายความถึง
“ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ถูกลุกลามต่อไปซึ่งมักใช้ว่า
ตัดไฟต้นลม , ตัดไฟหัวลม
คำถามข้อที่ 9.
ผู้ใหญ่มักจะกล่าวตักเตือนลูกจ้างไว้อยู่เสมอว่า
“การไปก่อเรื่องทะเลาะกับนายจ้างไม่ดีแน่ เหมือนกับ
ทุบหม้อข้าวตัวเองพังพินาศลง
1.ทำลายตัวเอง
2.ทำลายอาชีพของตนเอง
3.ทำให้ตัวเองเดือดร้อน
4.ทำลายนายจ้างทางอ้อม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
“ทุบหม้อข้าวตัวเอง” เป็นสำนวนไทย และเป็นคำกริยา
หมายความถึง “ตัดอาชีพ” ทำลายหนทางทำมาหากิน
มักจะใช้คำว่าทุบหม้อข้าว
เมื่อนำมาเพิ่มเป็นทุบหม้อข้าวตัวเอง ก็คือ
ตัดอาชีพของตนเอง (ทำลายอาชีพของตนเอง)
คำถามข้อที่ 10.
ถึงจะเกิดเรื่องเดือดร้อนอย่างไรเขาก็ไม่กระทบกระเทือน
เพราะมีบุคคลที่เป็นหนังหน้าไฟ
คอยรับแทนไว้ก่อนแล้วคำว่า “หนังหน้าไฟ”
เป็นสำนวนโวหารหมายถึง
1.ทำงานต่างๆ เพื่อเอาหน้า
2.ตัวหนังที่อยู่หน้าไฟของหนังตะลุง
3.คนที่คอยรับหน้าที่แทนกัน
4.ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
“หนังหน้าไฟ” เป็นคำนาม หมายความถึง
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น
ลูกไปทำความผิดกลับมาบ้าน พ่อแม่ก็ต้องเป็น
หนังหน้าไฟ รับผิดชอบก่อนลูก
แก้ตัวแทนลูกและรับผิดชอบแทนลูก
จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น
คำถามข้อที่ 11.
พ่อแม่ที่มีลูกประพฤติตัวไม่ดี
แต่ก็รักษาหน้าของลูกและตัวเองไว้
จึงมีชีวิตอยู่อย่างหน้าชื่นอกตรม
ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
1.ฝืนยิ้มทั้งที่จิตใจเศร้าหมอง
2.พูดกลบเกลื่อนในทางที่ดี
3.ทำตัวแบบสบายๆ เหมือนปกติ
4.ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูก
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
“หน้าชื่นอกตรม” เป็นคำนาม หมายความถึง ฝืนยิ้ม
ทั้งที่จิตใจเศร้าหมอง
คือแสดงทางสีหน้าว่าไม่มีปัญหาอะไร
จิตใจยังเบิกบาน แต่ในใจขมขื่นสิ้นดี
คนในสังคมไทยมักจะทำตัวแบบนี้ก็มีไม่น้อย
คำถามข้อที่ 12.
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ถ้ายังมีจุดยืนที่ไม่มั่นคงดีกว่าเดิมก็เปรียบเสมือนถอยหลังเข้าคลองร่ำไป
ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
1.ความคิดไม่พัฒนา
2.คิดแต่สิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้
3.ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.หันกลับไปหาแนวทางเดิม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
“ถอยหลังเข้าคลอง” เป็นคำกริยาหมายความถึง
หวนกลับไปหาแบบเดิม ความคิดไม่ก้าวหน้า
ความคิดยังล้าหลัง หมายถึงเป็นความคิด
หรือวิธีการที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมที่ยังล้าหลัง
ไม่มีความก้าวหน้าใดๆ คือหันกลับไปหาแนวทางเดิม
คำถามข้อที่ 13.
นักย่องเบาชาวบ้านเรียกว่า ตีนแมว
บังอาจเข้าไปขโมยสิ่งของมีค่าที่บ้านของนายตำรวจได้
โดยไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า
1.จุดไต้ตำตอ
2.ล้วงคองูเห่า
3.จับงูข้างหาง
4.แกว่งเท้าหาเสี้ยน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
“ตีนแมว” ที่เข้าไปขโมยของบ้านนายตำรวจนั้น
เข้าลักษณะสำนวนไทยว่า “ล้วงคองูเห่า”
จึงต้องตีความคำว่าล้วงคองูเห่าก่อนว่าหมายถึงอะไร
จากคำอธิบายตามหนังสือ สำนวนนี้หมายถึง
ผู้ที่กล้าเข้าไปขโมยของในบ้านผู้มีอำนาจและมีอาวุธได้โดยไม่เกรงกลัว
เช่นนี้ ก็จะเข้ากับสำนวนนี้ ส่วนคำว่า “ตีนแมว”
ตามหนังสืออธิบายสำนวนโวหารไทย หมายถึง
ผู้ที่เป็นนักย่องเบามืออาชีพแบบมิจฉาชีพที่หาเลี้ยงชีพ
ในทางที่ผิด
เปรียบเสมือนตีนแมวที่เดินไปไหนไม่มีเสียงดัง
โจทย์ข้อนี้ถามถึงพฤติกรรมของผู้กระทำการดังกล่าวไม่ได้ถามความหมายคำว่าตีนแมว
คำถามข้อที่ 14.
เหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่
แต่ยังไม่มีสิ่งใดแสดงให้ปรากฏชัดเจน ภาวะเช่นนี้
มักจะมีการระแวงสงสัยซึ่งกันและกันว่าจะมี .........
จงหาคำมาเติมให้ได้ความหมายสมบูรณ์คือ
1.คลื่นใต้น้ำ
2.ควันหลง
3.ไส้ศึก
4.เกลือเป็นหนอน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
“คลื่นใต้น้ำ”
เป็นคำนามหมายถึงเหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายในแต่ภายนอกดูเสมือนสงบเรียบร้อย
จึงเป็นคำที่เหมาะสมที่จะนำไปเติมในช่องว่างนี้
คำถามข้อที่ 15.
“อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
หากชาติย่อยยับลงอับจน บุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไร”
ข้อความใดเหมาะสมกับคำกลอนมากที่สุด
1.รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
2.ตัวตายดีกว่าชาติตาย
3.ชาติเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว
4.เสียชีพอย่าเสียสัตย์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
จากถ้อยคำในกลุ่มนี้ คือ รวมกันเราอยู่
ก็หมายความว่า ถ้าเรามีความรักสามัคคี
รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีความปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกันชาติก็จะพ้นภัย
คนไทยก็จะอยู่สุขสบาย และคำว่า “แยกกันเราตาย”
ก็หมายความว่าถ้าเกิดคนในชาติแตกสามัคคี
แยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่บ้านเมือก็จะไปไม่รอด
นั่นคือจะพบความหายนะในที่สุด
คำถามข้อที่ 16.
จงเลือกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ยับยั้ง การเดินขบวนใดๆ
จงเลือกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อ
1.ระวัง
2.หยุดไว้
3.รอคอย
4.เปลี่ยนแปลง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
พิจารณาจากความหมายของถ้อยคำว่า “ยับยั้ง”
ตามความหมายในพจนานุกรม แปลว่า หยุดไว้ , ระงับไว้
, พักอยู่
คำถามข้อที่ 17.
เธอทำท่าทาง ยโส เหลือเกิน
1.ดื้อ
2.เด่น
3.หยิ่ง
4.สวย
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล :
คำว่า “ยโส” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ได้บัญญัติความหมายไว้ว่า เป็นคำกริยา แปลว่า
ถือตัว , หยิ่ง, ไว้ยศ สรุปคำว่า ยโส
จึงมีความหมายว่าหยิ่งนั่นเอง
คำถามข้อที่ 18.
มี แถลงการณ์ ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฯ
1.คำสั่ง
2.คำอธิบาย
3.คำแนะนำ
4.คำตักเตือน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
คำว่า “แถลงการณ์” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ได้บัญญัติว่าให้หมายถึง คำกริยาแปลว่า
อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
คำถามข้อที่ 19.
จงเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงในช่องว่าง
ของแต่ละข้อแล้วได้ความหมายสมบูรณ์
หนังสือธรรม ............... อยู่ล่างสุด
1.เรียง
2.วาง
3.ปน
4.ซ้อน
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4
เหตุผล :
พิจารณาคำศัพท์แต่ละข้อ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ดังนี้
1. เรียง เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ต่อกัน เช่น
พลูที่เอามาเรียงกัน 7-8 ใบว่า เรียงหนึ่ง
2. วาง เป็นคำกริยา แปลว่า ตั้ง, แสดง เช่น
เอาของวางบนโต๊ะ , วางตัว
3. ปน เป็นคำกริยา แปลว่า คละกัน , ประสมกัน
4. ซ้อน ก. วางทับกัน เช่น เอาจานซ้อนกัน เอาหนังสือซ้อนสมุด, เรียง
แทรกเสริมกัน เช่น ฟันซ้อน มะลิซ้อน; ซํ้า ๆ กัน เช่น ถูกชก ๒
ทีซ้อน เสียงปืนดัง ๓ นัดซ้อน; ว่ากันคนละทีในเชิงแข่งขัน เช่น
เทศน์ซ้อน. ว. มีหรือทำอย่างเดียวกันกับที่มีหรือทำอยู่แล้ว
เช่น เขามีประชุมซ้อน; ลักษณะที่จอดรถหรือเรือเรียงขนานกับ
อีกคันหนึ่งหรือลําหนึ่งที่จอดอยู่แล้ว เรียกว่า จอดรถหรือเรือ
ซ้อนกัน; ลักษณะที่จอดรถขวางรถที่จอดเป็นระเบียบอยู่แล้ว
เป็นการกีดขวางทางจราจร เรียกว่า จอดรถซ้อนคัน.
คำถามข้อที่ 20.
คำใดหมายถึงการเย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นเพื่อให้งามและทนทาน
1.ขลิบ
2.ขริบ
3.เนา
4.สอย
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
โดยพิจารณาจากความหมายของคำศัพท์แต่ละข้อ
1. ขลิบ เป็นคำกริยา คือ
เย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นๆ เพื่อให้งาม
2. ขริบ เป็นคำกริยา คือ กริบ ,
หรือตัดเล็มด้วยกรรไกร
3. เนา เป็นคำกริยา คือ เย็บหรือผู้พอให้อยู่ ,
หรือกลึง
4. สอย เป็นคำกริยา คือ
แทงด้วยสิ่งที่แหลมอย่างเย็บผ้าให้เป็นตะเข็บกลม

คำถามข้อที่ 21.
ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นคน “เจ้ากี้เจ้าการ”
หมายความว่าเป็นอย่างไร
1.ทำธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้อง
2.วุ่นวายไม่สิ้นสุด
3.ยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น
4.รับผิดชอบแทนผู้อื่น
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
จากคำว่า “เจ้ากี้เจ้าการ”
ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542
หมายความว่า
ผู้ทำธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้องให้ช่วยทำ
คำถามข้อที่ 22.
สำนวนโวหารที่ว่า “กระโถนท้องพระโรง”
หมายความว่าอย่างไร
1.กระโถนใบใหญ่ที่มีราคาแพง
2.ต้องรับภาระมากเกินกำลัง
3.ต้องรับผิดชอบแทนผู้อื่น
4.ต้องถูกกล่าวร้ายหรือรับบาปอยู่เสมอ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
พิจารณาความหมายของสำนวนโวหาร จากหนังสือ สุภาษิต
คำพังเพย สำนวนโวหารฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2545
ดังนี้
“กระโถนท้องพระโรง” เป็นคำนาม หมายถึงผู้ที่ใครๆ
ก็ใช้ได้หรือ ผู้ที่ใครๆ ก็รุมใช้อยู่คนเดียว
จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพดังกล่าว
ต้องเป็นคนที่รับภาระมากเกินกำลัง
แทบจะไม่มีเวลาเป็นของตนเองเลย
คำถามข้อที่ 23.
สำนวนใดมีความหมายว่าเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ
1.จับพลัดจับผลู
2.จับปูใส่กระด้ง
3.จับดำถลำแดง
4.ตกกระไดพลอยโจร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1
เหตุผล :
พิจารณาความหมายของสำนวนโวหาร จากหนังสือ สุภาษิต
คำพังเพย สำนวนไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2545
ดังนี้
1. จับพลัดจับผลู เป็นคำกริยา หมายถึง จับผิดๆ
ถูกๆ หรือบังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ
2. จับปูใส่กระด้ง เป็นคำกริยา หมายถึง
ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆ ได้
3. จังดำถลำแดง เป็นคำกริยา หมายถึง
มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง ,
มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง
4. ตกกระไดพลอยโจน เป็นคำกริยา หมายถึง
จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อไม่มีทางเลี่ยง
คำถามข้อที่ 24.
ข้อใดใช้คำภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น
1.เมื่อไฟดับควรตรวจดูว่าเป็นเพราะฟิวส์ขาดหรือปลั๊กหลุด
2.เด็กๆชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากว่าไอศกรีมกะทิสด
3.ก่อนเข้าแบงก์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกออก
4.นักกอล์ฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงให้คล้ายกับไทเกอร์วูดเพื่อให้ตีลูกได้แม่น
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3
เหตุผล :
ก่อนเข้าแบงก์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกออก
ประโยคนี้มีคำภาษาต่างประเทศแทรกอยู่ คือคำว่า
แบงก์ ควรใช้คำว่าธนาคารแทน และคำว่าหมวกกันน็อก
ควรใช้คำว่าหมวกนิรภัยแทน
คำถามข้อที่ 25.
ข้อใดไม่ใช่สำนวนภาษาต่างประเทศ
1.มันเป็นการยากที่จะยอมรับพรรคการเมืองนี้
2.รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง
3.คณะกรรมการชมรมครูเก่าชุดนี้
ถูกจับตามองจากสมาชิกตลอดเวลา
4.การนำชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายมาก
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2
เหตุผล :
รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง
เป็นสำนวนภาษาไทย ข้อ 1. สำนวนประโยคที่ว่า
“มันเป็นการยากที่จะยอมรับ” เป็นสำนวน
ภาษาต่างประเทศ แก้เป็นสำนวนไทยว่า
ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ข้อ 3. คำว่า
“ถูกจับตามองจากสมาชิก” เป็นสำนวนภาษาต่างประเทศ
แก้เป็น
สมาชิกจับตามองคณะกรรมการนักเรียนเก่าชุดนี้ตลอดเวลา
ข้อ 4. สำนวนที่ว่า “ประเทศได้รับความเสียหายมาก”
เป็นสำนวนต่างประเทศ ควรใช้ว่า
ทำให้ประเทศไทยเสียหายมาก

..............

แนวข้อสอบภาษาไทย (16ข้อ)ห้ามดูเฉลยก่อนนะ....ใครดูก่อน ขอให้ท้องเสีย.....
จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1-6
ก. สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ข. ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
ค. กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม
ง. อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
1. ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

2. ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

4. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

5. ข้อใดมีพยางค์เปิดน้อยที่สุด
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

6. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นมากที่สุด
1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง.

7. ข้อใดมีคำลหุมากที่สุด
1. ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน 2. ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล
3. จะขอเป็นนกพิราบขาว 4. ช่วยชี้นำชาวประชาสู่เสรี

ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 62-63
เสียทีก็มีชื่อ ได้เลื่องลือสรรเสริญ
สงสารว่ากรรมเกิน กำลังดอกจึงจมสูญ

8. ข้อความข้างต้นมีคำลหุกี่คำ
1. 1 คำ 2. 2 คำ 3. 3 คำ 4. 4 คำ

9. ข้อความข้างต้นมีคำตายกี่คำ
1. 1 คำ 2. 2 คำ 3. 3 คำ 4. 4 คำ


10. คำครุ-ลหุ จะปรากฏในฉันทลักษณ์ประเภทใด
1. ลิลิต 2. ร่ายยาว 3. คำฉันท์ 4. กลอนนิราศ

11. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ
1. กลบเกลื่อน 2. ทรุดโทรม 3. ว่องไว 4. โครมคราม

12. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น
1. น้ำตาล 2. น้ำใจ 3. น้ำลาย 4. น้ำแดง

13. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันคำว่า “ปากกา”
1. ดักแด้ 2. แหกตา 3. ทำนา 4. ท้องฟ้า

14. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งหมด
1. กิน สิน หิน ริน 2. ปัด จัด หั่น ตุ่ม 3. อย่า อยู่ อย่าง อยาก 4. ดิน น้ำ ทอง สวย

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. คำลหุทุกคำเป็นคำตาย 2. พยางค์เปิดทุกพยางค์เป็นคำลหุ
3. คำตายทุกคำเป็นพยางค์เปิด 4. พยางค์เปิดทุกพยางค์เป็นคำตาย

16. ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด
1. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. คณบดีคณะอักษรศาสตร์


เฉลย

1. ข 2. ก 3. ก 4. ข 5. ง 6. ค 7. ค 8. ข 9. ค

10. ค 11. ง 12. ข 13. ข 14. ข 15. ก 16. ข

www.sobtid.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:38 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้