ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 9594เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

เปิดสอบ ปปส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2558

 
ระดับ : *
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2014-09-23) —


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 76 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประเภททั่วไป


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด
ปฏิบัติที่หน่วยงานย่อยของสำนักงาน ป.ป.ส. พื้นที่เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร/ปปส.กทม. เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/ปปส.ภ.1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/
ปปส.ภ.2 ชลบุรี/
ปปส.ภ.3 นครราชสีมา/
ปปส.ภ.4 ขอนแก่น/
ปปส.ภ.5 เชียงใหม่/
ปปส.ภ.6 พิษณุโลก/
ปปส.ภ.7 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/
ปปส.ภ.8 สุราษฏร์ธานี/
ปปส.ภ.9 สงขลา
>> คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ทาง นิติศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ วิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี วิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
>> อัตราค่าตอบแทน : 18,000
จำนวน : 74 อัตรา

2.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด (ด้านการเงินและการบัญชี) ปฏิบัติที่หน่วยงานย่อยพื้นที่เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร
>> คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ทางวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ >> อัตราค่าตอบแทน : 18,000
 จำนวน : 2 อัตรา

สมัครทางอินเตอร์เน็ต @job.oncb.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2558

ติดตาม ข่าวเปิดสบองานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1

-----------------------------------------------

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

แนวข้อสอเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการเงินและบัญชี)
นักวิทยาศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด
อื่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.
3 ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องยาเสพติด
4 พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
5แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.2534
6 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
7 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
10 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบ นักวิเคราห์นโยบายและแผน (ปปส.)
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส
3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 
4. ความสามารถด้านภาษาไทย 
5. แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534
6. แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
7. แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. การเขียนโครงการ
9. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
11. ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องยาเสพติด
12. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
13. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน  • รูปภาพ:ปปสนักวิเคราะห์.jpg
    [ลบ]
  • รูปภาพ:เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด.jpg
    [ลบ]
1.    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.    ป.ป.ส.                    ค. ค.ป.ส.
ข.    ปปส.                    ง. ปปย.
2.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ก.    http://www.sso.go.th                ค. http:// www. pacc.go.th
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http:// [url]www.oncb.go.th[/url]
3.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ก.    Office of the Auditor General 
ข.    Office of the Nacortics Control Board 
ค.    Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
ง.    Office of Anti-Corruption Commission Public Sector 
4.    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ตั้งอยู่ที่ใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    รังสิต                    ค. ราชเทวี
ข.    หลักสี่                    ง. พญาไท
5.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ก.    เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ข.    เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ค.    เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ง.    เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
6.    ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ก.    เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและกำกับ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข.    เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ค.    เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
7.    ข้อใดคือพันธกิจของ ป.ป.ส.
ก.    กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข.    บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ค.    อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ง.    ถูกทุกข้อ
8.    ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ป.ป.ส.
ก.    เลขาธิการ ป.ป.ส.
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.    ผู้อำนวยการ สพส.
ง.    นายกรัฐมนตรี
9.    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    8 ธันวาคม พ.ศ. 2476            ค. 15   พฤศจิกายน 2519
ข.    9 ธันวาคม พ.ศ. 2476            ง.  16   พฤศจิกายน  2519
10.    ก.ป.ส.  คือ
ก.    คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ข.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ค.    คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
ง.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11.    ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง                ค.  กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงยุติธรรม                ง. กระทรวงกลาโหม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส.


1.       พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่บัญญัติหมวด 3  จะใช้บังคับเมื่อใด  ในท้องที่ใด  ให้รัฐมนตรีตามข้อใดประกาศในกิจจานุเบกษา
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษษธิการ                          ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                            ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2.       คำว่า “ติดยาเสพติด”  หมายความตามข้อใด
ก.  หมายความว่า  เสพคิดเป็รประจำเป็นประจำติดต่อกัน
ข.  หมายความว่า  ตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้น
ค.  หมายความว่า  สามารถตรวจพบสภาพติดยาได้ตามหลักวิชาการ
ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นความหมายของคำว่าติดยาเสพติด
3.       บุคคลในข้อใดเป็นประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                              ข.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ค.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                            ง.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4.       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก.  ไม่เกิน  2  คน                                                                   ข.  ไม่เกิน  3  คน
ค.  ไม่เกิน  4  คน                                                                   ง.  ไม่เกิน  5  คน
5.       คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
ข.  แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ค.  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดสถานที่เพื่อตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว
ง.  ข้อ ก, ข และข้อ ค เป็นอำนาจหน้าที่จองคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6.       กรรมการในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  2  ปี                               ข.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  3  ปี
ค.  มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  4  ปี                               ง.    มีวาระการตำแหน่งตำแหน่ง  5  ปี
7.       บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  นักจิตวิทยา                                                                       ข.  นักสังคมสงเคราะห์
ค.  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม                                               ง.  ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ
8.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปล่อยชั่วคราว
ข.  เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน์  และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ค.  พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่
ง.  วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
9.       บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชา  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  ผู้อำนวยการศูนย์                                                             ข.  คณะกรรมการศูนย์
ค.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                   ง.  ประธานคณะกรรมการศูนย์
10.      ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพติด  เสพและมีไว้ครอบครองและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกคำพิพากษาของศาล  ให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปศาล  ภายในเวลาตามข้อใด  นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
ก.  ภายใน 7  วัน                                                                    ข.  ภายใน 15  วัน
ค.  ภายใน 48  ชั่วโมง                                                          ง.  ภายใน 24  ชั่วโมง
11.      จากข้อ 10 ถ้าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงเท่าใด  ให้พนักงานสอบสวนนำตัวส่งศาลเพื่อมีคำสั่งให้ตรวจพิสูจน์ภายใน  24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
ก.  มีอายุไม่ถึง  7  ปีบริบูรณ์                                                ข.  มีอายุไม่ถึง  15  ปีบริบูรณ์
ค.  มีอายุไม่ถึง  18  ปีบริบูรณ์                                              ง.  มีอายุไม่ถึง  20  ปีบริบูรณ์
12.      ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องหาผู้ใดเสพติดมาก่อน  ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุม  เพื่อให้ตนเองได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และไม่ต้องถูกดำเนินคดีในฐานการเสพและมีไว้ครอบครองหรือเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  ผลที่ตามมาคืออะไร
ก.  ได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูตามสิทธิ
ข.  ไม่ได้รับการส่งตัวไปฟื้นฟูเพราะเสียสิทธิ
ค.  จะต้องมีคดีและจะได้รับโทษเพิ่มขึ้น
ง.  ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้
13.      ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจกำหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทำกิจกรรมใด  เพื่อให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด
ก.  อาจกำหนดให้ฝึกอาชีพ
ข.  อาจกำหนดให้ทำงานบริการสังคม
ค.  อาจกำหนดให้ดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
ง.  อาจกำหนดให้ทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ในข้อ ก, ข หรือ ข้อ ค
14.      ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลานานเท่าไร  นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก.  เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน                                                 ข.  เป็นเวลาไม่เกิน 9 เดือน
ค.  เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี                                                        ง. เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีครึ่ง
15.      การขยายและการลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทำได้กี่ครั้ง
ก.  กระทำได้กี่ครั้งก็ได้                                                        ข.  กระทำได้ 2 ครั้ง
ค.  กระทำได้ 3 ครั้ง                                                              ง.  กระทำได้ 4 ครั้ง
16.      ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัวผู้ติดยาเสพติด  ให้นับหรือไม่นับระยะเวลาที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างไร
ก.  ให้นับ                                                                                ข. มิให้นับ
ค.  ไม่มีระเบียบกล่าวไว้                                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ก, ข แล้วแต่กรณี
17.      “ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สถานที่เพื่อตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติด  ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดหนีการคุมขัง  ตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญา” ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดแบะโทษตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาณานั้น มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ที่มีอายุถึงเท่าไร
ก.  มีอายุไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์                                                ข.  มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
ค.  มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์                                                ง.  มีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
18.      ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ  เงื่อนไข  หรือข้อบังคับที่กำหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับตัวผู้นั้นกลับเข้าไว้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตามยาเสพติด  สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวได้โดยวิธีใด
ก.  โดยวิธีมีหมาย                                                                  ข.  โดยมิต้องมีหมาย
ค.  โดยคำสั่งของผู้ควบคุมสถานที่                                     ง.  โดยคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์
19.      ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดฝ่าฝืน  ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือผู้ควบคุมสถานที่ที่รับตัวผู้นั้นไว้  มีอำนาจลงโทษสถานใด
ก.  ภาคทัณฑ์
ข.  จัดให้อยู่เดี่ยวครั้งละไม่เกิน 10 วัน
ค.  ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อไม่เกิน 3 เดือน
ง.  มีอำนาจลงโทษสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามข้อ ก, ข และข้อ ค
20.      เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่น่าพอใจแล้ว  ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.  ให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป                                                        ข.  ให้ผู้นั้นฝึกอาชีพ
ค.  ให้ผู้นั้นทำวานบริการสังคม                                         ง.  ให้ผู้นั้นปฏิบัติทุกข้อในข้อ ก,ข และข้อ ค
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2014-10-21
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2015-09-03
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2015-11-17
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้