ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5260เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

 
เตรียมสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

1.สารในพริกเรียกว่าสารอะไร

ก.       Capsaicin - Zea may                  ข.geometric dilution

ค. Methyl Salicylate                                           ง. Polysorbate

ตอบ ข้อ ก. Capsaicin - Zea may

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด คือ ข้อใด

ก. Oryza  sativa  L                                               ข. Oryza sativa var

ค. Zea mays L.                                                  ง. Triticum aestivum L.

ตอบ ข้อ ค. Zea mays L.              

3.ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใด

ก. ภาคเหนือ                                                         ข. ภาคตะวันออก

ค. ภาคตะวันตก                                                   ง. ภาคใต้

ตอบ ข้อ ง. ภาคใต้
4. ไบโอดีเซล ผลิตจากสิ่งใด

ก.  ปาล์ม                                                                ข. น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ค.  ดีเซล                                                 ง. เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ตอบ ข้อ ก. ปาล์ม                                                                
5.ข้าวเปลือก 1 ถัง มีเท่าไร

                ก. 5  กิโลกรัม                                                        ข. 10 กิโลกรัม

                ค. 12 กิโลกรัม                                                      ง. 15 กิโกกรัม

ตอบ ข้อ ข. 10 กิโลกรัม                                      

6. ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย
                ก. มะม่วง  (Mangifera indica L. )                          ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)

                ค. มะพร้าว (Cocos nucifera L.)                  ง. ฝรั่ง (Psidium guajava L)

ตอบ ข้อ ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)
7. สารอัลลิซินมีมากในสิ่งใด

ก. กระเทียม                                                          ข. หอมแดง

ค.  หอมหัวใหญ่                                                   ง. มะเขือเทศ

ตอบ ข้อ ก. กระเทียม                                                          
8.ข้าวสาร 1 ถัง มีเท่าไร

ก. 5.5 กก.                                                              ข. 7.5 กก.

ค.15 กก.                                                                ง. 20 กก.

ตอบ ข้อ ค.15 กก.

9. อายุของสิทธิบัตรพืชทั่วไปมีอายุกี่ปี สิทธิบัตร 20 ปี

                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี

                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี

ตอบ ข้อ ค.  20  ปี

10.อายุของสิทธิบัตรพืชไม้ยืนต้นและองุ่นมีอายุกี่ปี

                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี

                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี

ตอบ ข้อ ง.  25  ปี                                                

11. การปลูกข้าวมีปัญหาน้ำแล้งมากในช่วงใด

                ก. ระยะหว่าน                                      ข. ระยะแตกกอ

                ค. ระยะแตกร่วง                                  ง. ระยะเก็บเกี่ยว

ตอบ ข้อ ข. ระยะแตกกอ

12. ป่าพรุคือป่าแบบใด

                ก. ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้ำทะเลท่วมถึง

                ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

                ค. มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร

                ง. มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา

ตอบ ข้อ ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

13. นโยบายส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน ใช้พืชชนิดใดทดแทน

                ก. สัปะรด                                                              ข. ข้าวโพด

                ค. ปลาม                                                                 ง. มันสำปะหลัง

ตอบ ข้อ ง. มันสำปะหลัง

14. สบู่ดำใช้ส่วนใด นำมาสกัด น้ำมัน เพื่อใช้ประโยชน์

                ก. ใบ                                                                      ข. ราก

                ค. เมล็ด                                                                  ง. ลำต้น

ตอบ ข้อ ค. เมล็ด

15. ปัญหาโรคใบหงิกในพริกเกิดจากแมลงใดเข้าทำลาย

                ก. เพลี้ยไฟ                                                            ข. เชื้อรา Fusarium oxysporum

        ค. เชื้อรา Phomopsis sp.                                     ง. หนอนเขียว
ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยไฟ

16. พืชชนิดใดที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่นิยมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

                ก. กล้วยไม้                                                            ข. หน่อไม้ฝรั่ง

                ค.มะม่วง                                                                ง.  มันฝรั่ง

ตอบ ข้อ ค. มะม่วง

17. SWOT คือการวิเคราะห์อะไร

                ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ                              

                ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

                ค. วิเคราะห์โอกาสและปัญหาของสังคม

                ง. วิเคราะห์การเงินในปัจจุบัน

ตอบ ข้อ ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค


18 พืชชนิดใดแก้ท้องผูก

                ก. ขี้เหล็ก                                                               ข. ชุดเห็ดไทย

                ค. ดอกกระดาก                                                    ง. มะยะขี้นก

ตอบ ก. ขี้เหล็ก

19. การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย โดยประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำทั้งหมด เท่าไร

                ก. 15 ลุ่มน้ำ                                                           ข. 25 ลุ่มน้ำ

                ค. 28 ลุ่มน้ำ                                                           ง. 32 ลุ่มน้ำ

ตอบ ข้อ ข. 25 ลุ่มน้ำ

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. ใด

                ก. พ.ศ. 2540-2544                                              ข. พ.ศ. 2545-2549

                ค. พ.ศ. 2550-2554                                              ง. พ.ศ. 2555-2559

ตอบ ข้อ ค. พ.ศ. 2550-2554

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่as_white699@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-07-01 11:35 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้