ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 14530เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2559

 
— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-09-21) —

เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. 2559

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กพhttp://www.sobtid.com/test/wp-content/uploads/2016/06/กพ-300x300.jpg 300w, http://www.sobtid.com/test/wp-content/uploads/2016/06/กพ-768x768.jpg 768w, http://www.sobtid.com/test/wp-content/uploads/2016/06/กพ-65x65.jpg 65w, http://www.sobtid.com/test/wp-content/uploads/2016/06/กพ.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="margin: 1em 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; clear: both; height: auto !important;">

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดดังนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
1. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
2. ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบสอบ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งสิ้น 5 รอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง และจะดำเนินการสอบ ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ขั้นตอนการสมัครสอบ
สมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ job3.ocsc.go.th

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดตาม ข่าวเปิดสบองานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1

-----------------------------------------------

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
แนวข้อสอบเก่า  ก.พ. (จากสนามสอบจริง)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  1
แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่  1
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักงาน กพ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure

โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary

- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading


แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- เน้นๆแนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- เน้นๆแนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- เน้นๆแนวข้อสอบความเข้าใจด้านภาษา
- เน้นๆแนวข้อสอบการใช้ภาษา
- เน้นๆแนวข้อสอบเก่า ก.พ. 2553 และ 2554
- เน้นๆข้อสอบ กพ. ที่ออกบ่อยๆ
- เน้นๆแนวข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
- เน้นๆแนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
- เน้นๆแนวข้อสอบการเรียงข้อความ
- เน้นๆข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- เน้นๆแนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล (ด้านวิเทศสัมพันธ์) สำนักงาน ก.พ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวคิดหลักการการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว

 และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้าน

VCD ติวภาค ก./ ก.พ.ปี 2558 
 ระดับ 2-3-4 
คอร์ส VCD ภาคก.+เอกสารประกอบการสอบภาค ก.
ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิต)+ภาษาไทย 
ที่ใช้สอบภาคก./ก.พ. ครบถ้วนแน่นอน "
"เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว 
มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
- วิชาเลข : สอนเรื่อง อนุกรม อุปมา เงื่อนไขภาษา เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตารางกราฟ สดมภ์ เงื่อนไขเพียงพอ ตรรกศาสตร์ เลขทั่วไป
- วิชาภาษาไทย : สอนเรื่อง คำ กลุ่มคำ ประโยค บทความสั้น บทความยาว ข้อบกพร่องภาษา หลักภาษาไทย

การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*   สอบถามรายละเอียดที่  

Line : 0844283086

ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
VCD ฝึกทำโจทย์ทางตัวเลข
VCD ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
MP3 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
MP3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
MP3 เอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก
CD-ROMโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาก ก.


  • รูปภาพ:กพ.jpg
  • รูปภาพ:ปกกพ.jpg
  • รูปภาพ:dกพความรู้ทั่วไป.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้