ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7355เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

เปิดสอบ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) 2557

 


524292

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดสอบงานราชการ บุคคลภายนอก 40 อัตรา 20 พ.ย. – 15 ธ.ค. 57

ประกาศ งานราชการ สอบตำรวจ

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดรับบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน  40 อัตรา

ายละเอียดการรับสมัครงานราชการ

เพศชาย รับ 30 อัตรา

เพศหญิง รับ 10 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ และ กฎหมายลักษณะพยาน

ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญาดังกล่าว หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒินั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.

เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม

มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันที่หน่วยรับผิดชอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันกำหนด

ไฟล์รายละเอียดงานทั้งหมด


แนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
ความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบเจาะประเด็น ป.วิ.อาญา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
      แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  • รูปภาพ:ตำรวจท่องเที่ยว.jpg
  • รูปภาพ:บัญชี.jpg
  • รูปภาพ:สายบริหารการศึกษา.jpg
  • รูปภาพ:ตำรวจวิทยาศาสตร์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2014-11-07
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้