ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6566เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม 2558

 


รับ 51 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สำนักงานกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
รับสมัคร 24 - 3 ก.ค. 2558
ประกาศ ด้วยสำนักงานกระทรวงยุติธรรมมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปโดยรับ
สมัครตำแหน่งดังนี้1.ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)
2.ตำแหน่งนิติกรสำนักงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนลาง)
4.นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
5.ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง)
6.นักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
7.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา(ส่วนกลาง)
8.ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนกลาง)
9.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์(ส่วนกลาง)
10.นายช่างโยธา ( ส่วนกลาง)
11.นายช่างเขียนแบบ(ส่วนกลาง)
12.เจ้าหน้าที่งานคลังส่วนกลาง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดจะประสงค์รับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://moj.job.thai.com/

ติดตาม ข่าวการเปิดสอบงานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1
----------------------------------------

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- เน้นๆ เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
- สรุประเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์
นายช่างเขียนแบบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

- นักวิชาการศาลยุติธรรม

- นักจัดการงานทั่วไป

- นิติกร

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

- นักประชาสัมพันธ์

- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

- เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

- นายช่างโยธา

- อื่นๆ


แนวข้อสอบ กระทรวงความยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงความยุติธรรม

- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

- ระเบียบการจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- แนวข้อสอบระเบียบการจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- ถาม - ตอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ


แนวข้อสอบ กระทรวงความยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงความยุติธรรม

- สรุป+แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

- สรุป+แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน 2534

- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

- ถาม-ตอบ พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546

- สรุป + แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

- สรุป พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจำเลยในคดีอาญา 2544

- สรุป พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา 2546

- ถาม - ตอบ ประมวลผลกฏหมายอาญา

- ถาม - ตอบ ประมวลผลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

- ถาม - ตอบ ประมวลผลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- ถาม - ตอบ ประมวลผลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา


  • รูปภาพ:นิติกร.jpg
  • รูปภาพ:การเงิน.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้