ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2236เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

รวมคู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ,แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

 
— หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-11) —


รวมคู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ,แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ


ทุุกสายงาน

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตำรวจภูธรภาค 1 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- ตำรวจภูธรภาค 2 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- ตำรวจภูธรภาค 3 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- ตำรวจภูธรภาค 4
- ตำรวจภูธรภาค 5
- ตำรวจภูธรภาค 6 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- ตำรวจภูธรภาค 7 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- ตำรวจภูธรภาค 8
- ตำรวจภูธรภาค 9
- ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ)

*** วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ
*** คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ
>> รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างดี <<
>>> สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<<
>>> แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<<
>>> ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งติว ไม่ต้องเสียตังมากมาย สามารติวสอบเองได้เลย <<<

++[HIT]++ #เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม  ที่ออกบ่อย
++[PDF]++ #หนังสือสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม  คัดกรองมาอย่างดี
++[NEW]++ #แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม  อัพเดทใหม่ 2559

#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 1
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 2

แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 3
++[HIT]++ #เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน  ที่ออกบ่อย
++[PDF]++ #หนังสือสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน  คัดกรองมาอย่างดี
++[NEW]++ #แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน  อัพเดทใหม่ 2559


#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1

10 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2
++[HIT]++ #เปิดสอบนายสิบตำรวจ ตระเวนชายแดน ตชด.  ที่ออกบ่อย
++[PDF]++ #หนังสือสอบนายสิบตำรวจ ตระเวนชายแดน ตชด.  คัดกรองมาอย่างดี
++[NEW]++ #แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน ตชด.  อัพเดทใหม่ 2559


#แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 2559
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
– แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
– แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบภาษาไทย
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบภาษาอักฤษ
– แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรมและจริยธรรม
#สรุปแนวข้อสอบแนวข้อสอบนายสิบตำรวจนครบาล ที่ออกบ่อย
#หนังสือสอบแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ นครบาล คัดกรองมาอย่างดี
#แนวข้อสอบแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ นครบาล อัพเดทใหม่ 2559

#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจนครบาล
บทที่  1ความรู้ความสามารถทั่วไป
คิดเชิงเหตุผล  คิดเชิงจำนวน
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
อุปมาอุปไมย  อนุกรม
มิติสัมพันธ์  สถิติพื้นฐาน
แบบทดสอบ
บทที่  2ภาษาไทย
การจับใจความ  การวิเคราะห์ความ
สรุปความ  ตีความ
ข้อความ และบทความ
แบบทดสอบ
บทที่  3  ภาษาอังกฤษ
Grammar
Vocabulary
Conversation
Reading comprehension
Structure sentence
แบบทดสอบ
บทที่  4คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
แบบทดสอบ
บทที่  5สังคม  วัฒนธรรมและจริยธรรม   และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แบบทดสอบ

แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ
#สรุปแนวข้อสอบศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ออกบ่อย
#หนังสือสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดกรองมาอย่างดี

#แนวข้อสอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศชต. อัพเดทใหม่ 2559

#แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

- แนวข้อสอบเก่านายสอบตำรวจตำรวจ


สนใจ #แนวข้อสอบนายสิบตำรวจติดต่อที่


โทร :089-2689074
Line : 0892689074

** ข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เลขที่บัญชี476-0-29971-8ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
เลขที่บัญชี 549-2-16995-3ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว*** ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ #แนวข้อสอบ  นายสิบตำรวจทุกสายงาน
ยินดีให้บริการครับ ***  สู้ๆนะครับ ยินดีที่ได้บริการด้วยใจครับ


สไลด์ | รูปย่อ | ภาพใหญ่ รูปภาพ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้