เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2 – 31 ก.ค. 2557 --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ อัพเดททุกวัน -> เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2 – 31 ก.ค. 2557 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-12-23 19:39

เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2 – 31 ก.ค. 2557

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย 2-31 กค 2557

สำนักงานอัยการสูงสุด
รับสมัครสอบบรรจุงานราชการเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 2 – 31 ก.ค. 2557

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ระหว่างวันที่ 2 – 31 ก.ค. 2557

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัคร
 สำนักงานอัยการสูงสุด 
อัยการผู้ช่วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร สำนักงานอัยการสูงสุด 

1.ลงทะเบียนผ่าน http://www.ago.go.th หรือ http://www.cmiss.ago.go.th
2. อ่านคู่มือก่อนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
3. ดำเนินการลงทะเบียน

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 – 31 ก.ค. 2557

เน้นๆแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2 – 31 ก.ค. 2557 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.080369 second(s),query:1 Gzip enabled