เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด 2558 --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ อัพเดททุกวัน -> เปิดสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด 2558 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-12-23 19:39

เปิดสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด 2558

เปิดสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด 2558 ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย 300 อัตรา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 146.72 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ :26 พฤศจิกายน 2558

ติดตาม ข่าวเปิดสบองานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1

-----------------------------------------------

แนวข้อสอบ อัยการผู้ช่วย สํานักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด 

รายละเอียดประกอบด้วย

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา.
2 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา.
3 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
6 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ 2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
11 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
12 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับ- สำนักงานอัยการสูงสุด 

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ

ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ สำนักงานอัยการ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

- ขั้นตอนการลงสารบบคดีแพ่ง (ส.5 ก.)

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office

- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

- ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุadmin 2015-11-26 15:41
ใหม่


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ สํานักงานอัยการสูงสุด 2558 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.045226 second(s),query:2 Gzip enabled